Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Το ιστορικό "Γιοφυρι του Μανωλη" και ο θάνατος του πρωτοκαπετανιου Διπλα-Γραφει ο Ιωαννης Ελατος Μακκας

ΑΓΡΑΦΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Το ιστορικό "ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ"
 και ο θάνατος του πρωτοκαπετάνιου ΔΙΠΛΑ !
"Το σεβάσθηκαν θεοπόντια και το στέριωσαν στην ιστορία εθνοβροντές".
Μεγάλη μάχη έγινε στο Γεφύρι του Μανώλη μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών, μισθοφόρων τότε του Τούρκου δυνάστη.
Να τι αναφέρει ο Ιωάννης Καποδίστριας για τη μάχη αυτή και το θάνατο του Δίπλα σε ενημερωτικό έγγραφο, που έστειλε στην "Ιόνιο Πολιτεία" :
 "Τας πρωινάς ώρας μέχρι μεσημβρίας διήλθομεν ακροώμενοι αυτών αφελέστατα και φυσικότατα αφηγουμένων τα νωπά έτι κατά των Τουρκαλβανών κατορθώματά των, ιδία δε την τελευταίαν μάχην των 300 αγωνιστών, οίτινες υπό την ηγεσίαν του Κατσαντώνη και του Μπότσαρη, κατετρόπωσαν μέγα σώμα Αλβανών, ών 80 εφόνευσαν και πλείστους ετραυμάτισαν, των λοιπών εγκαταλειψάντων τας αποσκευάς των και τραπέντων εις άδοξον φυγήν. Εν τη μάχη εκείνη είχον πέσει, γενναίως μαχόμενοι 10 Έλληνες, εν οις και ο ανδρείος Δ ί π λ α ς." !!!!!!!!!
(Στη φωτο το γεφύρι του Μανώλη, όπως ήταν πριν το πνίξει η λίμνη των Κρεμαστών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου