Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Διασωστικό Σώμα Ευρυτανιας:Σχολή διάσωσης πλημμυρικών καταστάσεων

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΟΡΜΗΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
-------------------
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
-------------------
 Σχολή Διάσωσης Ορμητικών Νερών και Πλημμρικών Καταστάσεεων (SRT) της Rescue 3 Europe, παρακολούθησαν 12 μέλη της ομάδας δράσης του σωματείου μας.
 Η Σχολή διοργανώθηκε από το Κ.Ε.Κ του ΟΑΕΔ ΛAΜΙΑΣ και υλοποιήθηκε από την Rescue 3 Greece, με εκπαιδευτή τον Yiannis Holevas Metavasi .
    Η σχολή είναι η πρώτη από τις τρεις που θα παρακολουθήσουν τα μέλη μας, οι οποίες είναι πιστοποιημένες από την Rescue3 Europe και η κάθε μία είναι συνεχεια της προηγούμενης.
  Το ΔΣ και τα μέλη του σωματείου μας θέλουν μέσα από τη σελίδα μας να ευχαριστήσουν τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων της διοίκησης του ΟΑΕΔ, το Κ.Ε.Κ του ΟΑΕΔ Λαμίας και τον Δήμο Καρπενησίου για την οργάνωση της σχολής.
 Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εκπαιδευτή μας Γιάννη Χολέβα, ο οποίος με όρεξη και διάθεση μετέφερε τις γνώσεις του στα μέλη της ομάδας μας κατά τη διάρκεια της σχολής.


Δείτε σχετικά:
----------------------------------------------
https://www.facebook.com/KayakMetavasi/videos/1481266891986455/
----------------------------------------------
star lamias:
https://digitalstar.gr/reportaz-webtv/281-reportaz-2018/21278-ekpaidefsi-diasostes-891-000ffe7d5012
---------------------------------------------
SWIFTWATER AND FLOOD RESCUE TECHNICIAN COURSE
----------------
JANUARY 2018
----------------
Swiftwater and Flood Rescue Technician course (SRT) has attended 12 members of our club's action group.
 The course was organized by KEK of OAED LAMIA and was implemented by Rescue 3 Greece, with instructor Yiannis Holevas.
  The school is the first of three to attend our members, which are certified by Rescue3 Europe and each is a follow-up to the previous one.
  The BOD members and the members of our association want through our page to thank the Directorate of Vocational Training for Adults of the OAED administration, the KEK of OAED Lamia and the Municipality of Karpenisi, for the organization of the course.
 Finally, we want to thank our instructor Yiannis Holevas, who, with appetite and mood, transferred his knowledge to our team members during the school.
--------------------------------------------
star lamias:
https://digitalstar.gr/reportaz-webtv/281-reportaz-2018/21278-ekpaidefsi-diasostes-891-000ffe7d5012
---------------------------------------------
https://www.facebook.com/KayakMetavasi/videos/1481266891986455/
---------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου