Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ.ΚΕΙΜΕΝΟ IOANNIS ELATOS MAKKAS

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ !!!!
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΡΑΘΟΥ( ΜΥΡΕΣΗΣ)  ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ !!!
(Κατά τον Αν. Κ.Ορλάνδο το 1905)
{ Χωρίον Μύρεση. Εν τω χωρίω τούτω διατηρείται ναός μέγας, διαστάσεων
9.00 Χ 13.80 μ. τύπου αθωνιτικού μετά τεσσάρων εσωτερικών κιόνων ανεχόντων τον τρούλον. Ο ναός είναι αφιερωμένος εις τον αρχάγγελον Μιχαήλ. Εν τη προθέσει υπό τους πίνακας των κτιτόρων και δωρητών εύρηται η χρονολογία ,αφξθ΄(=1569). Ο ναός ούτος είναι κατάκοσμος εκ τοιχογραφιών γενομένων κατά το έτος 1591, ως μαρτυρεί η υπεράνω της θύρας της εισόδου γεγραμμένη επιγραφή έχουσα ούτω : "Ιστορήθη ο θείος ούτος και ευαγής ναός του αρχιστρατήγου Μιχαήλ δια συνδρομής και δαπάνης των ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων εν τη χώρα ταύτη αρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου επισκόπου κυρίου Διονυσίου Λητζάς και Αγράφων. Εν έτει ΑΦηA;δια χειρός  Γεωργίου Γεωργίου και Γεωργίου Αναγνώστου...}
(Σχέδιο ναού Αγ. Ταξιάρχη από πρόσκληση του Συλλόγου Μαραθιωτών για τα "Κατσαντώνεια"1994 στο Μάραθο Αγράφων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου