Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφερεια Στ.Ελλαδας για την ένταξη του ιδρύματος Καφαντάρη στο Προγραμμα Δημοσιων Επενδύσεων 2017 της Περιφερειας

Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για την ένταξη του Πνευματικού Κέντρου «Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 της Περιφέρειας 


Μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 57692/23-5-2017 Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017 έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα της Συλλογικής Απόφασης ΕΠ766 το έργο «ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ΄΄ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»
Το Περιφερειακό Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας έχει εισάγει ως θέμα την έγκριση της σύβασης καθώς και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου του θέματος, με χρηματοδότηση από πόρους της ΣΑΕΠ 766 στην συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2017
Κατά τη διάρκεια της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δήμου Αγράφων το ΔΣ αποφάσισε την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου του θέματος, σύμφωνα µε το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: ¨ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ¨ το οποίο αποτελείται από δύο Υποέργα , το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο: ¨ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ¨ και το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) με τίτλο : Προμήθεια και εγκατάσταση Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Κτιριακής Εγκατάστασης Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ»,  από το Δήμο Αγράφων µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
Το έργο περιλαμβάνει καταρχήν την αποκατάσταση παλιού διώροφου κτιρίου εμβαδού 114,00 τμ στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας σε επαφή με το υφιστάμενο εν λειτουργία Πνευματικού Κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης σε οικόπεδο εμβαδού 848,36 τμ. Μετά την αποπεράτωσή του το εν λόγω κτίριο θα αποτελέσει αναπόσπαστο λειτουργικά χώρο του προαναφερθέντος ιδρύματος περιλαμβάνοντας τις εξής νέες χρήσεις σε αντίστοιχα διαμορφούμενος χώρους:
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο
Εκθεσιακό χώρο στον όροφο
Ανελκυστήρα για χρήση – κυρίως – από τα ΑΜΕΑ με το αντίστοιχο μηχανοστάσιο
Υπαίθριο αμφιθέατρο για μικρής κλίμακας πολιτιστικές εκδηλώσεις
Χώρο καμαρινιών – WC συνοδευτικό της χρήσης του αμφιθεάτρου και γενικά των εκδηλώσεων του Ιδρύματος.
Ανάπλαση του υφιστάμενου χώρου WC με πρόβλεψη για τη μελλοντική του χρήση από ΑΜΕΑ
Χώρος υποδομών Η/Μ εγκαταστάσεων (λεβητοστάσιο)
Προμήθεια εξοπλισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε τη μελέτη του Δήμου Αγράφων η οποία αποτελείται από δύο υποέργα ,στο ποσό των 706.088,00 € με Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου