Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση του Δήμου Αγραφων παράταση προθεσμίας


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου μας και συνέπεια αυτής της αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας, για την παραλαβή αιτήσεων υποψηφίων της υπ. αριθμ. ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Αγράφων, τριών (3) ατόμων, υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10), «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ», η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της εν λόγω ανακοίνωσης, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12 Μάϊου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.πρωτ.2749/24-04-2017 ανακοίνωση μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου