Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Η Σπηλια Καρακιτση στο Σελο Μάραθου-Γραφει ο Ιωαννης Ελατος Μακκας

Πήγα μικρός στη Σπηλιά αυτή, που οι ντόπιοι τη λέμε "Σπηλιά καρατσίκη", το σωστό βέβαια, είναι Καρακίτση από τον γνωστό προεπαναστατικό κλέφτη Καρακίτση . Έψαχνα φωτογραφία της Σπηλιάς.Ο λαογράφος Δημ. Λουκόπουλος, που ανέβηκε στ' Άγραφα τη δεκαετία του 1920, γράφει για τη Σπηλιά {Το σπήλαιον αυτό είναι γνωστό με το όνομα "Σπηλιά του Καρακίτση", όνομα που οφείλει εις τον φονευθέντα εντός αυτού ληστην Καρακίτσην. Το σπήλαιον είναι τεραστίων διαστάσεων και με πολλά διαμερίσματα και αξιοπερίεργον τόσον δια το μέγεθος και το άγριον μεγαλείον που παρουσιάζει, αλλά και διότι περιέχει αρκετάς αρχαιότητας εις έργα τέχνης και αρχαίους τάφους. Προ μηνός ο Κ.Ι.ΜΠΑΛ.όλως τυχαίως και μετά πρόχειρον έρευναν ανακάλυψε μερικά αγαλμάτια πήλινα παριστώντας γυναίκας και εφήβους και 2-3 πτηνά και χάλκινα νομίσματα κορινθιακά. Εντός του σπηλαίου στο οποίον παρατηρείται το φαινόμενον ότι το δάπεδον είναι εστρωμένον με άμμον ψιλήν, η οποία κατά πάσα πιθανότητα μετεφέρθη  απ' έξω, ευρίσκονται αρκετοί τάφοι λιθόκτιστοι. Μετά κόπου ηνοίχθη ένας εντός του οποίου ευρέθηκε μόνον ο σκελετός, αλλά ανθρώπου υπερφυσικού μεγέθους, ευρίσκονται δε και πολλά τεμάχια πηλίνων αγγείων'. Σε ένα μέροςομοιάζον με πηγάδι ευρίσκεται χώμα ψιλόν κατάλληλον δια πηλόν, από τον οποίον φαίνεται κατεσκευάσθησαν τα αγγεία, σε μίαν άλλην δε οπήν ευρέθησαν τα νομίσματα. Φαίνεται δε ότι έχει και άλλας στοάς, οι είσοδοι των οποίων φράσσονται και οι οποίες μόνο όταν γίνει συστηματική ανασκαφή και αφαιρεθεί το χώμα πιθανόν να αποκαλυφθούν. Τα εν λόγω ευρήματα, ο ευρών ταύτα Κ.Ι.Μπαλ. μεταβών εις Αθήνας τα παρέδωσε στο Αρχαιολ. Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας.} !!!!!.
Φωτό Σωτήρης Ζιάκας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου