Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει αυτή την ωρα το Δημοτικό Συμβουλιο Αγραφων

Συνεδριάζει αυτήν την ωρα το δημοτικό συμβούλιο Αγραφων με 16 θέματα:
01-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Σταμούλης).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής στην ΤΚ Λημερίου Δήμου Αγράφων»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
3.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
4.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή έως θέση Γούσπες Παραβόλες ΤΚ Τοπολιάνων Δήμου Αγράφων» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
5.    Έγκριση ή μη πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
6.    Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
7.    Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ραπτοπούλου» της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
8.    Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σιβίστας Δήμου Αγράφων» Δήμου Αγράφων (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
9.    Έγκριση ή μη Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης).
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
11. Έγκριση Υλοποίησης Προϋπολογισμού και Κατάστασης Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2016 Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
12. Τροποποίηση της αριθμ. 14-283/14-12-2016(ΑΔΑ:Ω9ΜΝΩ6Α-2Η9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γρηγόριος Παπαθανάσης).
13. Ανάκληση της αριθμ. 1-21/30-01-2017(ΑΔΑ:Ω7ΖΤΩ6Α-Α67) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
14. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 για το Δήμο Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
15. Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Αγράφων και Δήμου Καρπενησίου για την Παροχή Διαχειριστικής Επάρκειας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (Πράξης) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης).
16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγράφων για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Σταμούλης).http://evrytanikovima.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου