Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

σΟι πρόγονοι σας-Ονοματα Κερασοχωριτων

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΤΩΝ (Κερασοχώρι-κρέντη),που εμφανίζονται σε εκλογ. κατάλογο του 1865. Δίπλα στο όνομα είναι η ηλικία, που αν την αφαιρέσετε απ' το έτος των εκλογών βρίσκετε πότε γεννήθηκαν:
Μάκκας Δήμος του Ζαχαρία 30, Μάκκας Ζάχος 65, Μάκκας Ιωάννηςτου Ζάχου 35, Μάκκας Ιωάννης του Φίλιου 24, Μάκκας Κώνστας του Ζάχου 35, Μάκκας Σπύρος του Ζάχου 22, Μάκκας Φώτης του Ζάχου, Λάππας Γεώργιος 45, Λάππας Κώνστας του Δημ.26, Λάππας Νικόλαος 40, Λάππας Σπύρος του Δημ. 21, Ντάλλας Νικόλαος 35, Μερεγκούνης Γεώργιος 48, Τσιώκος Αθανάσιος του Δημ. 55, Τσιώκος Δημήτριος 48, Τσιώκος Ζαχαρίας 60, Τσιώκος Ιωάννης 40, Τσιώκος Κώνστας 55, Δέπος Γεώργιος60, Δέπος Ιωάννης 40, Δέπος Νικόλαος του Γεωργίου 33, Δέπος Σταύρος του Γεωργ. 28, Ρίζος Βασίλειος του Κώστα 27,Ρίζος Γεώργιος 60, Ρίζος Κώνστας 35, Μήτσου Αθανάσιος 60, Μήτσου Δημήτριος Αθαν. 27, Μήτσου Κώνστας Αθαν. 22, Βούρτσας Δήμος 35, Παληκαράς Αθανάσιος 60, Θεόκλητος Ανδρέας του Νικ. 32, Θεόκλητος Κων/νος του Νικ. 35, Θεόκλητος Νικόλαος 75 , Δερμάρης Ανδρέας 30, Δερμάρης Γεώργιος του Νικ. 22, Δερμάρης Δήμος 35, Δερμάρης Κων/νος του Νικ. 35, Δερμάρης Νικόλαος  65, Τσακανίκας Γεώργιος 36, Καρανταϊρης Κώνστας 29, Μπισμπίκης Γεώργιος του Αθαν. 35, Μπισμπίκης Ιωάννης του Γούλα 35, Μπισμπίκης Πέτρος 35, Μπισμπίκης Γεώργιος του Ιωάννη 23, Βλ.αχος Δήμος 50, Γελάδας Δήμος του Γεωργ. 30,Γελάδας Κων/νος 30, Τριαντάκης Δήμος του Κώστα 40, Τριαντάκης Ιωάννης 33, Τριαντάκης Κώνστας 70, Αγγελακάκης Κώνστας 45, Κορκότζυλος Γεώργιος του Δημ. 26, Κορκότζυλος Δήμος 60,Βελής Γεώργιος 60, Ιβράκης Γεώργιος 60, Ιβράκης Δημήτριος του Γεωρ. 21, Βαρσάμης Νικόλαος 60, Βαρσάμης Γεώργιος 22,. Σκούρτας Νικόλαος 55, Σκούρτας Κώνστας 60, Κατύκος Βασίλειος του Δημ. 35, Κατύκος Δήμος 65, Σκουρλής Δημ. 50, Σκουρλής Ιωάννης 35, Σκουρλής Κων/νος 25, Χρήστου Αναγνώστης του Δημ. 30, Φουντούκης Αναγνώστης του Δημ. 37, Αντωνίου Αντώνιος του Μήτσιου 28, Αντωνίου Γεώργιος του Μήτσιου 35, Αντωνίου Νικόλαος του Μήτσιου35, Αντωνίου Μήτσος 60, Κουτσιανάς Αντώνιος 60, Κουτσιανάς Γεώργιος του Αντ. 24, Κουτσιανάς Κώνστας του Αντ. 24,Χατζής Αθαν.60, Χατζής Δημ. 40, Χατζής Ιωάννης 45, Χατζής Γεώργ. 32, Χατζής Κώνστας τουΔημ. 22, Ζουμάς Ανδρέας του Γεωρ. 35, Ζουμάς Δημ. του Γεωρ. 40, Ζουμάς Γεώργιος 70, Γκορόγιας Βασιλ. του Γεωρ. 32, Γκορόγιας Γεώργιος 60, Καζιώνης Γεώργιος 40, Παπαχρήστου Γεώργιος του Νικ. 35,Παπαχρήστου Δήμος του Νικ. 35, Παπαχρήστου Ιωάννης του Νικ. 33, Παπαχρήστου Χρήστος του Νικ. 30,  Μυλωνάς Γεώργ. 58. Κεσμέτης Γεώρ. 50, Κεσμέτης Ιωάννης του Γεωρ. 35, Κεσμέτης Κων/νος του Γεωρ. 30,Κεσμέτης Σπύρος 28, Καρακάσης Γεώρ. 50, Κράνης Γεώρ. του Δημ. 35, Κράνης Δημ. 35,  Καλύβας Γεώρ. 45,   Λάλος Γεώργ. του Ιωάννη 38, Λάλος Δήμος  του Ιωάννη 40, Γεωργαράς Γάκης 35, Παπαγεωργίου Δημ. του Παπαγεωργίου 23, Παπάς Δήμος 70,Μουρτάρας Δήμος 32, Μπαρμαρούσης Δήμος 32,Κόκκας Θεόδ. 28,Πετράς Ιωάν. 50, Πετράς Καραγιάννης του Δημ.65, Ζωμόπουλος Κωστής του Γεωρ. 38,  Κατερινόπουλος Ιωάν. 40, Νικολάου Ιωάννης του Νικολάου 50,Νικολάου Παυσανίας του Ιωάννου21,  Ντσάρης Ιωάννης 65, Οικονόμου Ιωάν 45, Εσωχωρίτης κων/νος 52,   Γαζέτας Κώνστας του Γεωρ. 21, Πατσέλας Κώνστας 36, Κουτσούμπας Κώνστας 58, Συλλιβός Νικ. 40, Λιακοκάπης Χρήστος 50,Τσάμης Χρήστος 60, Τσάμης Γεώργιος του Χρήστου 22, Δημητρίου Παναγής 55, Τσαντής Νικ. 30, Τσαντής Τριαντάφυλλος 35, Χρήστου Δήμος 70.
Πηγή Ιωάννης Ελατος Μακκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου