Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Παλαιοκατουνο Αγραφων-Ονοματα Παλαιοκατουνιωτων απο εκλογικό βουλευτικό κατάλογο του 1865

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
Ονόματα Παλαιοκατουνιωτών από εκλογικό βουλευτικό κατάλογο του 1865 με την ηλικία γέννησης.
-Λαθύρης Ανδρέας του Δημ. 1835,
-Λαθύρης Γεώργιος του Δημ. 1827,
-Λαθύρης Οδυσσέας του Δημ. 1840,
-Διώτης Απόστολος του Γεωργίου 1830,
-Διώτης Δημήτριος του Γεωργίου 1826,
-Διώτης Σπύρος του Γεωργίου 1817,
-Τουφεκούλας Αθανάσιος του Γεωργίου 1805,
-Τουφεκούλας Βασίλειος του Γεωργίου 1800,
-Τουφεκούλας Δημήτριος του Βασιλείου 1838,
-Καραγιάννης Βασίλειος του Καραγιάννη 1795,
-Καραγιάννης Γεώργιος του Νικ. 1815,
-Καραγιάννης Γεώργιος του Βασιλείου 1825,
-Καραγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 1843,
-Νταλαφούρας Βασίλειος του Δημ. 1835,
-Αρμάγος Γεώργιος του Ιωάννη 1795,
-Αρμάγος Κώνστας του Γεωργίου 1840,
-Γαλάνης Γεώργιος του Ιωάννη 1825,
-Γαλάνης Κώνστας του Ιωάννη 1825,
-Ντότας Δημήτριος του Κων/νου 1837,
-Καραγεωργόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου 1843,
-Αναστασίου Ιωάννης του Αναστασίου 1821,
-Γκούρλιας Νικόλαος του Χρήστου 1815.
Πηγη Ιωαννης Ελατος Μακκας

Μαραθος Αγραφων-Εκλογικός βουλευτικός κατάλογος του 1865 με ονοματα Μαραθιωτων

ΜΑΡΑΘΟΣ (ΜΥΡΕΣΗ) ΑΓΡΑΦΩΝ.Πηγη Ιωάννης Ελατος Μακκας
Εκλογικός κατάλογος βουλευτικός του 1865, με ονόματα Μαραθιωτών και έτος γέννησής τους. (Για ερευνητές, φυσιοδίφες, συγγραφείς ή και για απλώς περίεργους).
-Μπουμπουρής Αθανάσιος του Κώστα 1843,
-Μπουμπουρής Απόστολος του Δημ. 1839,
-Μπουμπουρής Κώνστας του Χρήστου 1800,
-Μπαλωμένος Αναστάσιος του Κώστα 1814
-Μπαλωμένος Αυγέρης του Ιωάννη 1840,
-Μπαλωμένος Δημήτριος του Ιωάννη 1844,
-Μπαλωμένος Θεόδωρος του Ιωάννη 1837,
-Μπαλωμένος Ιωάννης του Κώστα 1810,
-Τσιγαρίδας Ανδρέας του Χρήστου 1842,
-Τσιγαρίδας Γεώργιος 1844,
-Τσιγαρίδας Δημήτριος του Χρήστου 1840,
-Τσιγαρίδας Ιωάννης του Χρήστου 1842,
Τσιγαρίδας Κώνστας του Χρήστου1835,
-Τσιγαρίδας Νικόλαος του Χρήστου 1837,
-Τσιγαρίδας Χρήστος του Γεωργίου 1793,
-Σβερώνης Γεώργιος του Δημ. 1820,
-Νιαβής Δημήτριος του Κώστα 1837,
-Νιαβής Δημήτριος του Τριαντάφυλλου 1844,
-Νιαβής Ιωάννης του Κώστα 1844,
-Νιαβής Τριαντάφυλλος του Δημ. 1805,
-Χρυσαφόπουλος Γεώργιος του Τάτση 1844,
-Χρυσαφόπουλος Ιωάννης του Τάτση 1836,
-Χρυσαφόπουλος Κώνστας του Τάτση 1832,
-Ζάκας Γεώργιος του Νικ. 1810,
-Ζάκας Νικόλαος του Γεωργίου 1840,
-Αυγέρης Λαμπράκης  του Αυγέρη 1835,
-Αυγέρης Νικόλαος του Αυγέρη 1838,
-Πεσλής Χρήστος του Δημ. 1832,
-Αναγνώστου Αυγέρης του Αναγνώστη 1805,
-Αναγνώστου Αθανάσιος του Αναγνώστη 1813,
-Αναγνώστου Κων/νος   1844,
-Μπούρας Κώνστας του Γεωργίου 1817,
 -Κοκολιός Δημήτριος του Γεωργίου 1805,
-Ζόρτσος Γεώργιος του Δημ. 1835,
-Χορμόβας Γεώργιος του Ιωάννη 1829,
-Κουγιανός Γεώργιος του Αναγνώστη 1790,
-Κραββαρίτης Βασίλειος του Ιωάννη 1825.

σΟι πρόγονοι σας-Ονοματα Κερασοχωριτων

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΤΩΝ (Κερασοχώρι-κρέντη),που εμφανίζονται σε εκλογ. κατάλογο του 1865. Δίπλα στο όνομα είναι η ηλικία, που αν την αφαιρέσετε απ' το έτος των εκλογών βρίσκετε πότε γεννήθηκαν:
Μάκκας Δήμος του Ζαχαρία 30, Μάκκας Ζάχος 65, Μάκκας Ιωάννηςτου Ζάχου 35, Μάκκας Ιωάννης του Φίλιου 24, Μάκκας Κώνστας του Ζάχου 35, Μάκκας Σπύρος του Ζάχου 22, Μάκκας Φώτης του Ζάχου, Λάππας Γεώργιος 45, Λάππας Κώνστας του Δημ.26, Λάππας Νικόλαος 40, Λάππας Σπύρος του Δημ. 21, Ντάλλας Νικόλαος 35, Μερεγκούνης Γεώργιος 48, Τσιώκος Αθανάσιος του Δημ. 55, Τσιώκος Δημήτριος 48, Τσιώκος Ζαχαρίας 60, Τσιώκος Ιωάννης 40, Τσιώκος Κώνστας 55, Δέπος Γεώργιος60, Δέπος Ιωάννης 40, Δέπος Νικόλαος του Γεωργίου 33, Δέπος Σταύρος του Γεωργ. 28, Ρίζος Βασίλειος του Κώστα 27,Ρίζος Γεώργιος 60, Ρίζος Κώνστας 35, Μήτσου Αθανάσιος 60, Μήτσου Δημήτριος Αθαν. 27, Μήτσου Κώνστας Αθαν. 22, Βούρτσας Δήμος 35, Παληκαράς Αθανάσιος 60, Θεόκλητος Ανδρέας του Νικ. 32, Θεόκλητος Κων/νος του Νικ. 35, Θεόκλητος Νικόλαος 75 , Δερμάρης Ανδρέας 30, Δερμάρης Γεώργιος του Νικ. 22, Δερμάρης Δήμος 35, Δερμάρης Κων/νος του Νικ. 35, Δερμάρης Νικόλαος  65, Τσακανίκας Γεώργιος 36, Καρανταϊρης Κώνστας 29, Μπισμπίκης Γεώργιος του Αθαν. 35, Μπισμπίκης Ιωάννης του Γούλα 35, Μπισμπίκης Πέτρος 35, Μπισμπίκης Γεώργιος του Ιωάννη 23, Βλ.αχος Δήμος 50, Γελάδας Δήμος του Γεωργ. 30,Γελάδας Κων/νος 30, Τριαντάκης Δήμος του Κώστα 40, Τριαντάκης Ιωάννης 33, Τριαντάκης Κώνστας 70, Αγγελακάκης Κώνστας 45, Κορκότζυλος Γεώργιος του Δημ. 26, Κορκότζυλος Δήμος 60,Βελής Γεώργιος 60, Ιβράκης Γεώργιος 60, Ιβράκης Δημήτριος του Γεωρ. 21, Βαρσάμης Νικόλαος 60, Βαρσάμης Γεώργιος 22,. Σκούρτας Νικόλαος 55, Σκούρτας Κώνστας 60, Κατύκος Βασίλειος του Δημ. 35, Κατύκος Δήμος 65, Σκουρλής Δημ. 50, Σκουρλής Ιωάννης 35, Σκουρλής Κων/νος 25, Χρήστου Αναγνώστης του Δημ. 30, Φουντούκης Αναγνώστης του Δημ. 37, Αντωνίου Αντώνιος του Μήτσιου 28, Αντωνίου Γεώργιος του Μήτσιου 35, Αντωνίου Νικόλαος του Μήτσιου35, Αντωνίου Μήτσος 60, Κουτσιανάς Αντώνιος 60, Κουτσιανάς Γεώργιος του Αντ. 24, Κουτσιανάς Κώνστας του Αντ. 24,Χατζής Αθαν.60, Χατζής Δημ. 40, Χατζής Ιωάννης 45, Χατζής Γεώργ. 32, Χατζής Κώνστας τουΔημ. 22, Ζουμάς Ανδρέας του Γεωρ. 35, Ζουμάς Δημ. του Γεωρ. 40, Ζουμάς Γεώργιος 70, Γκορόγιας Βασιλ. του Γεωρ. 32, Γκορόγιας Γεώργιος 60, Καζιώνης Γεώργιος 40, Παπαχρήστου Γεώργιος του Νικ. 35,Παπαχρήστου Δήμος του Νικ. 35, Παπαχρήστου Ιωάννης του Νικ. 33, Παπαχρήστου Χρήστος του Νικ. 30,  Μυλωνάς Γεώργ. 58. Κεσμέτης Γεώρ. 50, Κεσμέτης Ιωάννης του Γεωρ. 35, Κεσμέτης Κων/νος του Γεωρ. 30,Κεσμέτης Σπύρος 28, Καρακάσης Γεώρ. 50, Κράνης Γεώρ. του Δημ. 35, Κράνης Δημ. 35,  Καλύβας Γεώρ. 45,   Λάλος Γεώργ. του Ιωάννη 38, Λάλος Δήμος  του Ιωάννη 40, Γεωργαράς Γάκης 35, Παπαγεωργίου Δημ. του Παπαγεωργίου 23, Παπάς Δήμος 70,Μουρτάρας Δήμος 32, Μπαρμαρούσης Δήμος 32,Κόκκας Θεόδ. 28,Πετράς Ιωάν. 50, Πετράς Καραγιάννης του Δημ.65, Ζωμόπουλος Κωστής του Γεωρ. 38,  Κατερινόπουλος Ιωάν. 40, Νικολάου Ιωάννης του Νικολάου 50,Νικολάου Παυσανίας του Ιωάννου21,  Ντσάρης Ιωάννης 65, Οικονόμου Ιωάν 45, Εσωχωρίτης κων/νος 52,   Γαζέτας Κώνστας του Γεωρ. 21, Πατσέλας Κώνστας 36, Κουτσούμπας Κώνστας 58, Συλλιβός Νικ. 40, Λιακοκάπης Χρήστος 50,Τσάμης Χρήστος 60, Τσάμης Γεώργιος του Χρήστου 22, Δημητρίου Παναγής 55, Τσαντής Νικ. 30, Τσαντής Τριαντάφυλλος 35, Χρήστου Δήμος 70.
Πηγή Ιωάννης Ελατος Μακκας

Το παλιόσπιτο-Γραφει η Χαρα Βλαχακη

ΤΟ ΠΑΛΙΟΣΠΙΤΟ
Περνώτας από μπροστά σου κοντοστέκομαι... στην εικόνα που αντικρίζω κάτι με πιάνει.... σε κοιτάζω και νομίζω πως σε καταλαβαίνω, χρόνια τώρα ζεις με τις αναμνήσεις σου.... κοιτάζεις γύρω σου και περιμένεις.....τζάμπα περιμένεις, κανείς δεν πρόκειται να έρθει.
Θα κάτσω λίγο στο μισογκρεμισμένο πεζουλάκι σου.....θα ανάψω ένα τσιγάρο και θα σου κάνω λίγη παρέα, να νιώσεις έστω και για λίγο την ανθρώπινη παρουσία.........................
Πάμε πίσω....πέτρα-πέτρα σε χτίσανε οι ιδιοκτήτες σου, όταν μετά από πολύ κόπο και ιδρώτα σε τελειώσανε, ένιωθαν περήφανοι, μα το ίδιο περήφανο ένιωθες και εσύ, μπήκαν μέσα άνθρωποι σου έδειξαν σεβασμό, αγάπη, προσοχή, φροντίδα.....
Όμορφες εποχές, ήσουνα γεμάτο ζωή, φωνές και κλάματα παιδιών, γιορτές, γάμοι, γεννητούρια..... μεγάλωσαν εδώ μέσα γενιές και γενιές........
Άκουγες σιωπηλό τα όνειρά τους, τα προβλήματά τους, τους αναστεναγμούς τους....άντεξες στους σεισμούς, στον παλιόκαιρο..
Σου άρεσαν οι ατέλειωτες νύχτες του χειμώνα, με το τζάκι γεμάτο αναμμένα κούτσουρα και την οικογένεια γύρω-γύρω από την γωνιά να ζεσταθούν, να φτιάχνουν καμιά πυρομάδα και να λένε ιστορίες....
Νοσταλγείς τα καλοκαιρινά βράδια που η αυλή σου ήταν γεμάτη από κόσμο!
Τότε που ήταν καλοσκουπισμένη και γεμάτη ασβεστωμένους ντενεκέδες, με βασιλικούς, μαντζουράνες, τζίνια, γαριφαλιές και ένα σωρό άλλα πανέμορφα λουλούδια που μοσχοβολούσαν......
Αν και το νερό το κουβαλούσαν από μακρυά, πάντα ποτισμένα τα λουλούδια σου, το ίδιο και οι τριανταφυλλιές σου, το κλήμα με τα υπέροχα αητονύχια σκαρφαλωμένο πάνω στο πουρνάρι......
Μόλις άρχιζαν να κοκκινίζουν λιγάκι οι ρώγες, τα πιτσιρίκια τις κόβανε αδιαφορώντας για τις φωνές των μεγάλων.
Ωραίες εποχές, αλλά.....................................................................
Οι γεροντότεροι πέθαναν και οι νεότεροι φύγανε για καλύτερη ζωή, τα πρώτα χρόνια ερχόντουσαν Πάσχα, καλοκαίρι, σου δίνανε λίγη χαρά, λίγη ζωή, πονούσαν τον τόπο που μεγάλωσαν, το σπίτι που γεννήθηκαν.... αλλά σιγά- σιγά οι επισκέψεις λιγόστευαν ώσπου σταμάτησαν εντελώς....
Και τώρα άδεια τα δωμάτιά σου, γέμισαν αράχνες και σκόνη, κλειστά τα πορτοπαράθυρά σου.... χορτάριασε η αυλή σου, πάνω στο πουρνάρι το μισοξεραμένο κλήμα με μερικά μισοφαγωμένα από τα πουλιά τσαμπιά , σκουριάσανε οι ντενεκέδες με τα λουλούδια και οι τριανταφυλλιές ξεράθηκαν, ψυχή δεν περνάει σκέτη ερημιά...
Νιώθω το παράπονό σου, ακούω το σιωπηλό ουρλιαχτό σου, τον βαθύ αναστεναγμό σου, βλέπω τα αόρατα δάκρυά σου......έρχομαι στην θέση σου, αν μπορούσες να έρθεις λίγο κι εσύ στην δική μου ίσως να ένιωθες καλύτερα....
Η ώρα πέρασε, είπα ένα τσιγάρο και έκανα μισό πακέτο... Φεύγοντας θα σου πω ένα μυστικό, μην σκας.... δεν ξέρω αν οι άνθρωποι είναι αχάριστοι, αν ξεχνούν εύκολα, αν επιδιώκουν πάντα το καλύτερο.... ξέρω όμως πως άψυχα και έμψυχα την ίδια τύχη έχουνε στο τέλος.... κι εμείς οι άνθρωποι κάπως έτσι καταντάμε, έρημοι και μόνοι, συντροφιά με τις αναμνήσεις μας, αυτές είναι οι μόνες που δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ.........
Η διαφορά μας είναι ότι εσύ δεν έχεις σε ποιον να διαμαρτυρηθείς, δεν έχεις φωνή να ουρλιάξεις, δεν έχεις πόδια να φύγεις, όμως δεν έχεις και καρδιά να ματώνει, ούτε ψυχή να πονάει...
ΧΑΡΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

Συναντηση του Θεοδωρου Μπαμπαλη με τον υπουργό ΕσωτερικώνΣυνάντηση  Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή με τον Υπουργό  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Στην Αθήνα για άλλη μία φορά μετέβη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Αγράφων θέματα.

Ο κ. Μπαμπαλής μίλησε για όλα και έθεσε στον κ. Υπουργό πλήθος αιτημάτων και προτάσεων  του Δήμου Αγράφων για την κάλυψη σημαντικών αναγκών και προβλημάτων που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

1. Στη χρηματοδότηση για επισκευή – ανακαίνιση και διαμόρφωση Ειρηνοδικείου και υπάρχοντος κτηρίου Δημαρχείου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων (μετά την ολοκλήρωση των μελετών).
2. Στο τεράστιο πρόβλημα με τις αγωγές ιδιωτών κατά του Δήμου και τη διεκδίκηση ποσού που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.000.000 ευρώ, από χρέη που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες δημοτικές αρχές (στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς αποφάσεις, παραστατικά και παραλαβή). Τόνισε ότι ο Δήμος χρειάζεται οπωσδήποτε Νομικό Σύμβουλο ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει, και ότι απαιτείται χρηματοδότηση για τις αποπληρωμές των επιδικάσιμων ποσών.
3. Στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ (Γ.Γ. Δήμου – Αντιμισθία όλων των Αντιδημάρχων – Έξοδα παράστασης Δημοτικών Συμβούλων – Αρμοδιότητες Υπαλλήλων ΚΕΠ – Προσλήψεις Μόνιμου Εξειδικευμένου Προσωπικού ΠΕ και ΤΕ) είναι απαραίτητο για όλους τους μικρούς και ορεινούς Δήμους.
4. Στη δημιουργία Τακτικών Εσόδων στους μικρούς Δήμους με συμμετοχή σε επενδύσεις (ενεργειακού χαρακτήρα) ώστε να γίνουν αυτοχρηματοδοτούμενοι και αυτοσυντήρητοι σε μακροχρόνια βάση.
5. Στη θεσμοθέτηση ανταποδοτικού τέλους και από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ (φράγμα των Κρεμαστών) και όχι μόνο από τα μικρά υδροηλεκτρικά, ώστε να αποκτήσουν έσοδα οι Δήμοι που έχουν τέτοια έργα στην επικράτειά τους.
6. Στην οικονομική βοήθεια για την ελάχιστη συντήρηση του Μουσείου της Παλιάς Βίνιανης, ενώ προσκάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη για τη γιορτή της Εθνικής Αντίστασης στο Μουσείο.
7. Στο αίτημα με όλους τους τρόπους (Απόφαση ΔΣ – Έγγραφο Εισαγγελέα Ευρυτανίας και Αποστολή Αιτημάτων  και Εγγράφων) για διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Αγράφων (τόσο του Καλλικρατικού όσο και των Καποδιστριακών που τον αποτελούν), τονίζοντας ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει δρομολογηθεί τίποτα.
8. Στην μη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών τόσο για τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2015 για τις τεράστιες ζημιές που είχαμε υποστεί σε όλες τις βασικές υποδομές του Δήμου, όσο και για τις πλημμύρες του Ιουνίου 2016 (σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και στις δύο περιπτώσεις 6 συν 6 μήνες κάθε φορά).
9. Στην ανάγκη εκχώρησης αρμοδιότητας και επιλεξιμότητας της δαπάνης για τη συντήρηση των αναμεταδοτών τηλεοράσεων λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με την DIGEA  σε όλες τις ορεινές περιοχές με την περιορισμένη τηλεοπτική κάλυψη των οικισμών (για τη συντήρηση των υπαρχόντων μικρών δημοτικών αναμεταδοτών που υπάρχουν στις Τοπικές Κοινότητες).
10. Στην έλλειψη διαδικτυακής κάλυψης καθώς ελάχιστοι οικισμοί μας διαθέτουν πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτύου. Απαιτείται η πλήρης κάλυψη σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου Αγράφων.
11. Στο σοβαρότατο ζήτημα της διαγραφής των προσαυξήσεων των δημοτικών τελών  των παρελθόντων ετών του Δήμου Αγράφων και αναμένεται απάντηση επί του εγγράφου του Δήμου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Ο Δήμαρχος Αγράφων κατέθεσε και τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα:
• την Απόφαση 25/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «παραχώρηση Ειρηνοδικείου για στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου» και το σχετικό με  αριθμ. Πρωτ.: ΓΓΔΠ 0014862 ΕΞ 2016 έγγραφο ΥΠΕΣ,
• την Απόφαση 34/2016 Δημοτικού Συμβουλίου για «Πρόσληψη Τακτικού Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ»,
• το αριθμ Πρωτ.: 622/31-01-2017 «Αίτημα του Δήμου Αγράφων  για διαγραφή προσαυξήσεων δημοτικών τελών παρελθόντων ετών»,
• το αριθμ Πρώτ.: 929/10-02-2017 «Αίτημα Δήμου Αγράφων για οικονομική βοήθεια μετά τον παγετό και τις έντονες χιονοπτώσεις κατά το τελευταίο δίμηνο στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας»
Ο κ. Μπαμπαλής ευχαριστεί θερμά τον κ. Υπουργό και τους συνεργάτες του για τη συνάντηση καθώς και για την συζήτηση για τα θέματα που αφορούν το Δήμο Αγράφων.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Δουλέψτε Jumbo,δουλέψτε τζάμπα-Κειμενο διαμαρτυρίας

“Δουλέψτε JUMBO - δουλέψτε τζάμπα”

Το Κείμενο μοιράστηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το JUMBO
Η νέα Jumbo-βιτρίνα φούλαρε: Με μπλούζες, παντελόνια και ζακέτες για παιδιά και εφήβους, σχολικά είδη και τζάμπα εργαζόμενους, έτοιμους να σε εξυπηρετήσουν, μόλις με 200 ευρώ το μήνα! Τρέξε να προλάβεις! Ο θαυμαστός κόσμος των JUMBO σε περιμένει! Έχει τις χειρότερες συνθήκες εργασίας, εκδικητικές απολύσεις και ωράρια που παραβιάζονται προκλητικά και αυθαίρετα από τους εργοδότες.
Τρέξε τώρα στα JUMBO! Για να προλάβεις 70% εκπτώσεις στους...μισθούς, την ίδια ώρα που η εταιρεία παρουσιάζει ρεκόρ τζίρου, ξεπερνώντας τα 500 εκατ. ευρώ, στην ετήσια χρήση Ιούνιος 2012 – Ιούνιος 2013.
Τρέξε στα JUMBO! Για να τραγουδήσεις χαρούμενος στους εργαζόμενους “δουλέψτε JUMBO - δουλέψτε τζάμπα”. Γιατί είναι αλήθεια ότι -αν είσαι τυχερός και πιάσεις δουλειά στο θαυμαστό βασίλειο των παιχνιδιών- με τα JUMBO να ζήσεις, δεν μπορείς ούτε ώρα. 
Γιατί η εταιρεία πρότεινε στους εργαζόμενους της να δουλεύουν με συμβάσεις 4ωρης απασχόλησης, οι οποίες φυσικά και παραβιάζονται, με μισθό 200 ευρώ, που δεν φτάνει στους εργαζόμενους ούτε για να αγοράσουν μαρκαδόρους για τα παιδιά τους.
Αν λοιπόν το παιδί σου ξεκινά το νηπιαγωγείο, το Δημοτικό ή το Γυμνάσιο κι εσύ τρέχεις να του πάρεις όλα τα σχολικά, τρέξε στο θαυμαστό κόσμο...
Ή μήπως να το ξανασκεφτείς; Μήπως να ψάξουμε μαζί τι κρύβεται πίσω από το θαυμαστό κόσμο της εταιρείας;
Αν είσαι άνεργος γονιός και θες να πάει το παιδί σου στο σχολείο με τα σχολικά του είδη, μάλλον δεν συναντάς την συμπάθεια ή την ανοχή της εταιρείας. Γιατί λίγες μέρες πριν, η “αγαπημένη εταιρεία για μικρούς και μεγάλους” έστειλε στο δικαστήριο έναν άνεργο πατέρα από το Βόλο για 12 ευρώ. Φαίνεται τελικά, πως στο ”παιχνίδι” του κέρδους δεν χωράνε συναισθηματισμοί. 
Θυμάσαι το τελευταίο διαφημιστικό μήνυμα τη εταιρείας, που προσπαθεί να προσελκύσει το καταναλωτικό κοινό δείχνοντας τον ήρωα Jumbo να “εκτελεί” τις υψηλές τιμές των απαραίτητων για τους μαθητές προϊόντων και να “απελευθερώνει” τους “αλυσοδεμένους” γονείς; Ο ήρωας της εταιρείας ήταν “ο Jumbo, ο τιμωρός των υψηλών τιμών”.
Όμως στην πραγματική ζωή, έξω από τις κάμερες και το μάρκετινγκ, ο Jumbo όχι μόνο δεν έσπασε την…αλυσίδα που έσερνε μαζί του ο άνεργος πατέρας στο Βόλο μαζί με μια λίστα σχολικών ειδών, στην οποία αδυνατούσε να ανταποκριθεί οικονομικά, αλλά αντίθετα του πέρασε χειροπέδες για κλοπή μαρκαδόρων αξίας 12 ευρώ.
Ε ΡΕ, DJANGO ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖEΤΑΙ!
Κέρδη στα ύψη, εργαζόμενοι στο σκλαβοπάζαρο, γονείς στο δικαστήριο. 
Αφελή επιχειρηματία, ο DJANGO, ο κινηματογραφικός ήρωας που γελοιοποιείς στη διαφήμιση σου, δεν είναι δικός σου ήρωας. Είναι δικός μας. Γιατί έγινε σύμβολο της αξιοπρέπειας των δούλων. Γιατί, από άκρη σε άκρη στον κόσμο, όποιος τον είδε, κατάλαβε ότι έγινε σύμβολο της απελευθέρωσης των φτωχών από τα βασανιστήρια, τα δικαστήρια και τα σκλαβοπάζαρα που τους έσερναν κάτι τύποι σαν εσένα.
Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΔΕΝ ΧΩΡΑΜΕ ΟΛΟΙ! Στους καιρούς της κρίσης, το δίλημμα έχει γίνει πια ξεκάθαρο: Ή εμείς και η αξιοπρέπειά μας, ή αυτοί και τα ατέλειωτα κέρδη τους. 
ΜΙΛΑ! ΔΡΑΣΕ! ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ!
Πηγή koutipandoras.gr

Ποιος φταίει για το τροχαίο με την Porsche;

Ποιος Φταίει Για Το Τροχαίο Με Την Porsche;

Απο το speed.gr
Για μια ακόμα φορά, η χώρα ολόκληρη συγκλονίζεται από ένα τροχαίο. Αυτή τη φορά, νεκρός δεν είναι ένας γνωστός τραγουδιστής, αλλά μια μάνα με το μωρό της, καθώς και άλλοι δύο. Οι τελευταίοι, επιβάτες μιας Porsche, η οποία έφυγε ανεξέλεγκτη με τρομερή ταχύτητα μέσα στο πάρκινγκ της Εθνικής Οδού, στο 83ο χιλιόμετρο, στο Ύπατο Θηβών. Το βίντεο που κυκλοφόρησε (και το οποίο το TopSpeed.gr δεν αναδημοσιεύει, σεβόμενο τον πόνο των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους) είναι συγκλονιστικό.

Και τώρα, η μισή Ελλάδα αναρωτιέται: "Ποιος φταίει για το τροχαίο με την Porsche"; Γιατί έγινε αυτή η τραγωδία; Και θα αρχίσουν οι ειδικοί και οι "ειδικοί". Από το "οι Porsche είναι σκοτώστρες", μέχρι "φταίνε οι πλούσιοι". Και, τι έγινε αλήθεια, γιατί η Porsche μπήκε στο πάρκινγκ έχοντας χάσει ήδη τον έλεγχο; Λάστιχο με πολλά χιλιόμετρα; Αδιαθεσία του οδηγού; Προσπαθούσε να φωτογραφήσει το καντράν; Είχε πάει στην ευθεία της Θήβας να τελικιάσει; Απλά το "έχασε"; Μάλλον δεν θα το μάθουμε. Όλοι αυτό συζητάνε και δηλώνουν σοκαρισμένοι. Δήθεν. Ναι, δήθεν σοκαρισμένοι.

Κι εσύ, δήθεν σοκαρισμένος/η είσαι. Αν δεν ξέρεις ήδη το γιατί, η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως και θα ξαναεξηγήσω κάποια πράγματα που έχω ξαναγράψει για την υποκρισία των Ελλήνων στο κλάψιμο των νεκρών και τραυματιών από τροχαία. Γιατί, να ξέρεις, μικρή σημασία έχει το ποιος φταίει στο συγκεκριμένο τροχαίο. Και το ποιος θα φταίει στο επόμενο. Και στο μεθεπόμενο.  

Μια χώρα που θρηνεί 1.600 νεκρούς και 20.000 τραυματίες σε τροχαία κάθε χρόνο, (κατά μ.ο., γιατί έχουν αρχίσει να μειώνονται, λόγω μείωσης της κυκλοφορίας οχημάτων) πώς μπορεί να υποκρίνεται ότι συγκλονίζεται; Και γιατί δεν κάνει κάτι για να μην πάνε χαμένα τα παιδιά της, όπως πήγαν και αυτά; Γιατί στους Έλληνες αρέσει να κλαίνε τα παιδιά, τα αδέρφια, τους γονείς, τους συγγενείς τους; 

"Μα, τι λες;", θα πουν κάποιοι. Σε ποιον αρέσει να κλαίει τους ανθρώπους του; Κι όμως! Στους 9 στους 10 Έλληνες, αρέσει. Γιατί το αποδεικνύουν καθημερινά και δίνουν το παράδειγμα στους γύρω τους. Κι αμα τους πεις κουβέντα, θα τ' ακούσεις. 

Σκέψου ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που σήμερα "θρηνούν", αύριο θα περάσουν με κόκκινο, θα παραβιάσουν το STOP, δεν θα φορέσουν ζώνη, θα μπουν ανάποδα στο μονόδρομο, θα παρκάρουν στη γωνία, θα το πατήσουν λίγο παραπάνω, θα πάρουν το αυτοκίνητο αφού έχουν πιει "δυο ποτηράκια", θα κάνουν σφήνες και χίλια δυο ακόμα. Και, όταν κάποιος τους ζητήσει το λόγο, θα πουλήσουν "τσαμπουκά". Ψέματα;

Αισθάνομαι σχεδόν γραφικός που με κάθε πολύνεκρο τροχαίο αναγκάζομαι να επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα και τίποτα να μην αλλάζει γύρω μουΟι Έλληνες δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Γενικώς έχουμε χαμηλό επίπεδο παιδείας (το οποίο, θεωρώ, ευθύνεται για τα κακά αντανακλαστικά μας στην κρίση), αλλά στην οδηγική, το χουμε τερματίσει. Οι αριθμοί, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές: Σε ό,τι αφορά τα τροχαία δυστυχήματα/ατυχήματα και την οδική ασφάλεια, η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η, την τελευταία δηλαδή θέση της Ε.Ε. Κάθε μέρα, θρηνούμε πέντε νεκρούς, πέντε τετραπληγικούς, 10 παραπληγικούς, 60 τραυματίες, ενώ δεκάδες χιλιάδες ευρώ είναι το κόστος σε υλικές ζημιές.

Γιατί οδηγούμε έχοντας χεσμένους τους γύρω μας και σα να μη μας ενδιαφέρει αν κάποιος/α μας περιμένει σπίτι; Τι φταίει; 

Τα πάντα. Όλοι μας. Ο καθένας μας ξεχωριστά, που, έστω μια φορά θα πει "δε βαριέσαι". Που δεν παίρνει την οδήγηση στα σοβαρά. Που γράφει τον ΚΟΚ και τη λογική στα παλιά του τα παπούτσια, είτε οδηγεί νταλίκα ή λεωφορείο (ακόμα και σχολικά, ρε αθεόφοβοι) με φθαρμένα λάστιχα, είτε αυτοκίνητο όπως του γουστάρει, είτε μηχανάκι/μηχανή ξεφτιλίζοντας τον ΚΟΚ, είτε ποδήλατο κινούμενος όπως και όπου του καπνίσει (αλήθεια, για εσάς τα φανάρια δεν ισχύουν, ή είστε απέθαντοι;), είτε ακόμα και ως πεζός που "προλαβαίνω να περάσω απέναντι". Γιατί είμαστε μάγκες. Είμαστε έξυπνοι εμείς. Οι άλλοι δεν ξέρουν. Οι άλλοι είναι υπερβολικοί. Γιατί "ντάξει μωρέ τώρα να πούμε".

Έπειτα, είναι το κράτος. Είναι αυτοί οι άσχετοι καρεκλοκένταυροι, που συμπεριφέρονται στους ιδιοκτήτες ΙΧ σαν να έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα. Που τους έχουν μουρλάνει στη φορολογία, ωθώντας τους, ουσιαστικά, να οδηγούν επικίνδυνα σαπάκια. Μα, βρε μπαγλαμά, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι με το να υπερφορολογείς το αυτοκίνητο σε μια χώρα που έχει τρισάθλιες δημόσιες συγκοινωνίες, αναγκάζεις τον ιδιοκτήτη να επιλέξει το πιο παλιό, πιο κακοσυντηρημένο, πιο αν-ασφαλές αυτοκίνητο που υπάρχει; Δεν σου λέει τίποτα βρε πανάσχετε ότι γεμίσαμε με τα μεταχειρισμένα που πέταξαν στα σκουπίδια οι Γερμανοί και οι δικοί μας εξυπνάκηδες γύρισαν τα χιλιόμετρα και τα πουλάνε ως "σχετικά καινούρια";  Γιατί απαγορεύεις στον Έλληνα οικογενειάρχη να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο για να μετακινεί την οικογένειά του; Γιατί απαγορεύεις στο νέο να αγοράσει το αυτοκίνητο που αγαπά;

Και, συνεχίζοντας με τους φταίχτες, σιγά μην τους ξέχναγα: Φταίνε οι πολιτικοί- άρχοντες της μίζας (όχι μόνο της κεντρικής, αλλά και της τοπικής σκηνής) που παραλαμβάνουν δρόμους -λαιμητόμους, με απίστευτες κακοτεχνίες που οδηγούν σε θανάτους. Και δεν έχει μπει ποτέ, κανένας φυλακή γι' αυτό! Άνθρωποι πληρώθηκαν για να παραδώσουν κατσικόδρομους! Και οι "εκπρόσωποί μας" τους παρέλαβαν!

Φταίει το σύστημα που επιβάλλει και διατηρεί ηλίθια όρια ταχύτητας -σε πολλά σημεία- μόνο και μόνο για να παραβιαστούν. Που μονοδρομεί δρόμους ανάλογα με το "δόντι" που έχει στο δημαρχείο κάποιος κάτοικος. 

Φταίει η Τροχαία που στήνει καρτέρια για να κόψει κλήσεις, αντί να φροντίσει να επιμορφώσει: Να κάνει συστάσεις για κράνος- ζώνη, να βελτιώσει, με αστυνόμευση, τη συμπεριφορά των οδηγών. 

Φταίνε οι δάσκαλοι οδήγησης και όλο το σάπιο κύκλωμα το οποίο χορήγησε έναν σκασμό άδειες οδήγησης σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε, επειδή έπεσε το "λαδάκι".

Φταίνε οι διοργανωτές αγώνων αυτοκινήτου που μετέτρεψαν το άθλημα σε έναν κλειστό κύκλο. Μια κλίκα. Που δεν γίνονται οι οδηγοί, οι δάσκαλοι της οδικής ασφάλειας σε αυτή τη χώρα. Γιατί, ο κάθε οδηγός και ιδιαίτερα ο νέος, θα ακούσει με δέος τον "θεό" των ράλλυ. Αλλά, ξέχασα: Αντί να δουν πώς θα μαζέψουν κόσμο στις αναβάσεις και τις πίστες, σφάζονται μεταξύ τους, λες και είναι πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τα νέα παιδιά εξελίσσονται σε γίδια τα οποία δίνουν διαδικτυακά ραντεβού στο Riba's για να ξεσπάσουν. 

Και φυσικά, φταίμε και οι δημοσιογράφοι, που είμαστε ό,τι να ναι. Φταίω κι εγώ, πιο πολύ απ' όλους, που, παρότι έχω το βήμα, δεν σου πιπιλάω το μυαλό σε κάθε δοκιμή και παρουσίαση που κάνω ότι το γρήγορο αμάξι θα το ευχαριστηθείς στην πίστα. Ότι το καλό αμάξι είναι αυτό που σε κρατάει πιο ασφαλή. Ότι καλός οδηγός είσαι όταν δεν θέτεις σε κίνδυνο εαυτόν και άλλους. Ότι το υπεργρήγορο αμάξι που σου περιγράφω πώς ανοίγει, μπορούν να το χαρούν μόνο ζωντανοί. Ότι μάγκας είσαι μόνο στην πίστα. Που δεν τα γράφω αυτά και πολλά ακόμα. Βέβαια, αν το κάνω αυτό, δεν θα μου δώσεις ούτε ένα κλικ. Τουλάχιστον όμως, θα κοιμάμαι ήσυχος τις νύχτες. 

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή για τον Έλληνα αδιαφορία για ό,τι κακό γίνεται γύρω του (μέχρι να αγγίξει το σπίτι του) έχουν δημιουργήσει ένα είδος κουλτούρας. Με την κακή έννοια. Δηλαδή, κάνουμε όλοι τα στραβά μάτια στην παρανομία, επειδή, παρακάτω, θα την κάνουμε κι εμείς. 

Και φυσικά, αντί για κατάρες και "φταις", είναι ώρα περισυλλογής. Είναι ώρα να δούμε τι θα κάνουμε εμείς για την ασφάλειά μας και, όταν το φροντίσουμε αυτό και γίνουμε πολιτισμένοι άνθρωποι και όχι ούγκανα επάνω σε λαμαρίνες και πλαστικά, θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας για τους δρόμους- ανέκδοτα στους οποίους κινούμαστε. Και πώς θα τα καταφέρουμε; 

Σίγουρα, δεν θα περιμένουμε κάτι από κυβερνήσεις και πολιτικούς. Αυτοί, δουλειά τους κάνουν. Χεσμένους μας είχαν και χεσμένους μας έχουν. Άλλωστε, να σου πω και μια αλήθεια, αν είσαι άνεργος/η, παίρνεις οποιοδήποτε επίδομα ή σύνταξη και σκοτωθείς μια μέρα, χάρη θα τους κάνεις. Θα εξοικονομήσουν πόρους. Τι, ψέματα; 

Η αλήθεια είναι, άλλωστε, ότι σε αυτό το χάος που συντελεί το ελληνικό κράτος -και εσύ είσαι υπεύθυνος/η για αυτό το χάος, βέβαια- δεν υπάρχει ικανός πολιτικός ή πόλιτικός σχηματισμός που θα πάρει την ευθύνη να συγκρουστεί με συμφέροντα και να αλλάξει το γίγνεσθαι των μεταφορών. 

Για παράδειγμα, η χώρα μας έχει ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, η οποία, μόνο φέτος, έχει συνεδριάσει έξι φορές και καμια δεκαριά πέρυσι. Σε αυτές τις φορές, έχει ενημερωθεί από ειδικούς και μη για ζητήματα οδικής ασφάλειας (λες και τα μέλη της είναι εξωγήινοι και κινούνται σε άλλους δρόμους), αλλά, όσο και αν αναζητήσαμε, δεν βρήκαμε κάποιο πόρισμα, ή ακόμα καλύτερα, κάποια δράση της για να φτιάξουν τα πράγματα και να σκοτώνεται λιγότερος κόσμος. 

Παρακάτω, ανασύρουμε ένα (ακόμα) παλιό κείμενο από συνέντευξη του Ιαβέρη, ο οποίος εξηγεί ότι μέσα σε ένα χρόνο είχαμε 1.600 νεκρούς και 20.000 τραυματίες σε τροχαία ατυχήματα. 

Είναι σαν να πέφτει κάθε μέρα σε μια κατοικημένη περιοχή, ένα μικρό αεροσκάφος της αεροπλοΐας με 20 επιβάτες.

Τα πιο πολλά τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές με ταχύτητες κάτω από 45 χλμ την ώρα. Και τα περισσότερα θύματα που αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, είναι κάτω των 30 ετών. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία, το 60 με 70% των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, είναι ηλικίας 15 - 29. Μας περισσεύουν ζωές νέων, φαίνεται, σε αυτή τη χώρα...

Αιτία; Οι τραγικοί δρόμοι και οι επικίνδυνοι οδηγοί που σε συνδυασμό με την άγνοια και την αδιαφορία οδηγούν σε ένα εγκληματικό αποτέλεσμα, όπως εξήγησε ο Ιαβέρης.

«Τον καρκίνο του δρόμου στη χώρα μας τον αντιμετωπίζουμε με παυσίπονο αντί χειρουργείου», είπε και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι, ενώ σε όλες τις χώρες έχουν μειωθεί τα τροχαία από 20% - 99,5%, όπως η Σουηδία, στην Ελλάδα είχαμε αύξηση ως και 60%.

«Το αυτοκίνητο γίνεται όπλο, όταν μπαίνει ένα βλήμα» είπε χαρακτηριστικά ο Ιαβέρης και εξήγησε: «Μέσα στα τελευταία 100 χρόνια, στην Ελλάδα που πέρασε και δύο πολέμους, έχασαν την ζωή τους σε ώρα μάχης 70.000 ελληνόπουλα. Στα 60 τελευταία χρόνια με το αυτοκίνητο έχασαν τη ζωή τους 140.000 άνθρωποι, δηλαδή τα θύματα ήταν τετραπλάσια, ενώ 350.000 έμειναν ανάπηροι».

Ο Ιαβέρης, έθεσε και μια άλλη σημαντική παράμετρο, την οικονομική καθώς όπως είπε, «το 40% του κόστους στην υγεία, είναι από τροχαία».

«Τα τροχαία ατυχήματα κοστίζουν 12 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Στα 50 χρόνια σημαίνει 600 δισ. ευρώ πεταμένα ματωμένα, στην άσφαλτο. Και μετά λέμε πώς να εξοικονομήσουμε λεφτά και βάζουμε ισοδύναμα, όταν όλα αυτά τα χρήματα πετιούνται άδικα στο δρόμο», επεσήμανε ο Ιαβέρης.

«Ένας γονιός που οδηγεί με πάνω από 10 χλμ την ώρα το αυτοκίνητο και αφήνει το παιδί του να κάθεται στη μέση των πίσω καθισμάτων και δεν το δένει κανονικά στο παιδικό κάθισμα είναι σαν το προορίζει για αναπηρικό καροτσάκι που θα το σπρώχνει σε όλη του τη ζωή, αν συμβεί ένα βίαιο φρενάρισμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μίλησε, όμως, και για γενικότερη άγνοια που υπάρχει στη κοινή γνώμη, σε ότι αφορά την σημασία που έχει η ασφαλής οδήγηση, επικαλούμενος το εξής παράδειγμα: «Ρωτήσανε σε ένα τηλεπαιχνίδι 100 ανθρώπους για ποιο επάγγελμα χρειάζεται μικρότερη προσοχή και η πιο δημοφιλής απάντηση με ποσοστό 80% ήταν ο επαγγελματίας οδηγός. Δηλαδή, ο οδηγός του σχολικού που μεταφέρει τα παιδιά μας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι απόπειρα φόνου, είναι απόπειρα αυτοκτονίας».

Ο Ιαβέρης, υπογράμμισε ακόμα, ότι, μόνο αν αναληφθεί πρωτοβουλία σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, μπορεί το εθνικό αυτό πρόβλημα να πάρει σοβαρές διαστάσεις.

«Για να σταματήσει το έγκλημα και η γενοκτονία που συντελείται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, πρέπει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας να πάει στο Μαξίμου και να ζητήσει από τον πρωθυπουργό να το πάρει πάνω του γιατί είναι μέγα εθνικό και πολιτικό ζήτημα», τόνισε και η πρόταση του αυτή έδειξε να έχει θετική αποδοχή από την Επιτροπή.

Κλείνοντας ο Ιαβέρης την ενημέρωση του, έδωσε μια συμβουλή σε όλους τους οδηγούς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η λύση του προβλήματος είναι η αυτοεκτίμηση. Καθένας, πρέπει να ξέρει πόσο ανεκτίμητος και λατρεμένος είναι, και πόσο θα λείψει από τα παιδιά ή τους γονείς του, αν εμπλακεί σε μια ανόητη σύγκρουση, επειδή τα μυαλό του είναι στα κάγκελα. Αν θέλουμε άμεσα να μειώσουμε το οδικό έγκλημα, κάθε πρωί ας κοντοσταθούμε και ας σκεφτούμε πόσες αγκαλιές μας περιμένουν το απόγευμα».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καρναβάλι Τριποταμου 2017

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καρναβάλι Τριποταμου 2017 με τον καθιερωμένο βλάχικο γάμο.
Ο Πολιτιστικος Συλλογος Νεων Τριποταμου ευχαρίστηςε ολους όσους συμμετείχαν και τίμησαν με την παρουσία τους αναφέροντας:
"Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στο καρναβάλι και όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή και του χρόνου να δώσει πάλι ζωντάνια στο χωριό το καθιερωμένο έθιμο."


Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Απίστευτο τροχαίο λίγο πριν τις 16:00 στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Σταμάτησε στις τουαλέτες της εθνικής οδού και είδε τη γυναίκα του και το παιδί του να βρίσκουν τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια του…

Το πολύνεκρο τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα στο 83ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, κοντά στο Ύπατο Θηβών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια σταμάτησε στο πάρκινγκ που υπάρχει στο σημείο και έχει και τουαλέτες. Ο οδηγός κατέβηκε να πάει στην τουαλέτα και μέσα στο αυτοκίνητο παρέμεινε η σύζυγός του με το μωρό τους.

Την ώρα που ο πατέρας μπήκε στην τουαλέτα ήρθε μια Porsche με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω στο όχημα. Το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο, ενώ τα δυο αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η μάνα με το μωρό βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ σκοτώθηκαν και τα δυο άτομα που επέβαιναν στην Porsche. Το ένα άτομο, άνδρας, πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ το άλλο, απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί αν είναι άνδρας ή γυναίκα...

Ο πατέρας και μόλις άκουσε το θόρυβο της σφοδρότατης σύγκρουσης πετάχτηκε έξω από τις τουαλέτες και είδε τα δυο αυτοκίνητα διαλυμένα να φλέγονται. Έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα του και το παιδί του, άλλα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια.

«Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Σταμάτησαν στις τουαλέτες και ήρθε η Porsche να σκορπίσει το θάνατο. Ήταν μέσα στο πάρκινγκ όχι στην άκρη του δρόμου, αλλά μέσα στο πάρκινγκ...»
Πηγή κειμένου diasostis.com

Το οδοιπορικό μας στο κάστρο του Καρολου Τοκκου(Φωτο)

Δειτε το οδοιπορικό μας που είχε γίνει το καλοκαίρι που μας πέρασε στο κάστρο του Καρολου Τοκκου στο νησάκι του Αη-Νικολα στη Σιβιστα.Το νηςι πηρε το όνομα απο ενα εκκλησακι που σύμφωνα με προφορικές πληροφοριες κτίστηκε ως αφιέρωμα στον ομώνυμο Άγιο απο ντόπιους υλοτόμους κατόπιν εκπλήρωσης μιας επιθυμίας τους.Εικαζεται οτι κτίστηκε απο τα τέλη του 17ου αιωνα εως τα μεσα του 18ου αιωνα.Αυτο το εκκλησακι βρισκεται βυθισμένο στην ανατολικη πλευρά του νησιου(Αη Νικολα) οπου ειναι απόκρημνη και απότομη.
Φωτο Γρηγορης Φερρας

Ιστορικες πληροφοριες για το καστρο του Καρολου Τοκκου
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟΚΚΟΥ
Ερείπια κάστρου στο νησάκι Αϊ Νικόλας στη λίμνη Κρεμαστών στο σημείο όπου εκβάλει (στη λίμνη) ο Αχελώος.

Βρίσκεται κοντά στο χωριό Πρατοβούνι ή Νέα Σιβίστα. Η παλιά Σιβίστα βρίσκεται κάτω από τα νερά της λίμνης.

Μέρος του εξωτερικού περιβόλου του κάστρου βρίσκεται επίσης κάτω από τα νερά της λίμνης. Το μήκος των τειχών του είναι 80 μέτρα. Το κάστρο είναι θεμελιωμένο επάνω σε αρχαία οχύρωση, η πρώτη παρουσία της οποίας χρονολογείται από την εποχή των Πελασγών.

Η δημιουργία του μεσαιωνικού κάστρου αποδίδεται στον Κάρολο Α’ Τόκκο.

Ο Κάρολος Α΄ Τόκκος (Carlo Tocco, 1372 -1429) ήταν κόμης παλατινός Κεφαλληνίας-Ζακύνθου, δούκας Λευκάδας, και βαρώνος της Βοστίτσας (Αίγιο).

Ήταν υποτελής του βασιλείου της Νάπολης και στον καιρό του είχε γίνει ο πιο ισχυρός Φράγκος ηγεμόνας στην Ελλάδα. Επέκτεινε την κυριαρχία του σε άλλες περιοχές και μεταξύ των άλλων κατέλαβε το Χλεμούτσι (στην Κυλλήνη), τα Μέγαρα και την Κόρινθο και τελικά, από το 1411, έγινε επίσης δεσπότης των Ιωαννίνων και της Άρτας.

Η περιοχή της Σίβιστας όπως και άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, ήταν στα χέρια της Αλβανικής φάρας των Μπούα -Σγούρου (που έφεραν και την επωνυμία «Σπάτα») από το τέλος του 14ου αιώνα. Ο Κάρολος Τόκκο συγκρούσθηκε σε διάφορα μέτωπα με τους Αλβανούς. Το 1408 ήρθε σε συμφωνία με τον τότε αρχηγό της φάρας Μαυρίκιο Μπούα για να μοιράσουν την Αιτωλοακαρνανία και κατά τα φαινόμενα, στη μοιρασιά εκείνη η Σίβιστα πέρασε στη δικαιοδοσία του Τόκκο(υ).

Το κάστρο προϋπήρχε μάλλον (σαν ορεινό οχυρό πάνω από τον Αχελώο), αλλά δεν αποκλείεται ο Τόκκο(ς) να έκανε γενική ανακατασκευή δεδομένου ότι το μέρος ήταν σε διεκδικούμενη περιοχή. Αν είναι έτσι το κάστρο χρονολογικά ανήκει πράγματι στις αρχές του 15ου αιώνα.

Λίγες δεκαετίες αργότερα η περιοχή έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία του κάστρου.
Αγρινιο:Νεκρός 72χρονος απο ανατροπή τρακτέρ στο Ματσουκι

Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος απο ανατροπή τρακτέρ στο Ματσούκι

Νεότερη ενημέρωση: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 72χρονος οδηγός του τρακτέρ υπέκυψε στα τραυματα του στο νοσοκομείο Αγρινίου που είχε μεταφερθεί.
Κινητοποίηση της αστυνομίας και της Π.Υ Αγρινίου πριν από λίγα λεπτά για σοβαρό τροχαίο μετά από ανατροπή τρακτέρ στο Ματσούκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός(περίπου 70 ετών), απεγκλωβίστηκε από το τρακτέρ και έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγρίνιου με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
Πηγη: cityvoice.gr

Εκδηλωση του Συλλογου Απανταχου Βαλαωριτων "Ο Βαλαωρίτης" πραγματοποιήθηκε σημερα στην Αθηνα(φωτο)

Από τη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Απανταχού Βαλαωριτών "Ο ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ" στην Αθήνα.Η εκδήλωση είχε μεγαλη επιτυχία οπου το παρών έδωσε και ο Δημος Αγραφων.Εκ μέρους του Δημου χαιρέτισαν την εκδήλωση ο δήμαρχος κ.Μπαμπαλης Θεοδωρος και η αντιδήμαρχος κ.Φεγγουλη Βασιλικη.


Αιμοδοσία της Περιφερειας Στερεας Ελλαδας στο Καρπενησι


ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικής προστασίας και εθελοντικών δράσεων, προχώρησε πρόσφατα στην δημιουργία «Τράπεζας Εθελοντικής Αιμοδοσίας Στερεάς Ελλάδας».
Με αφορμή την δημιουργία της Τράπεζας ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριος Αργύρης σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Καρπενήσι.
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί 7 Μαρτίου 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στο Τμήμα Αιμοδοσίας (ισόγειο) του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.
Η εθελοντική αυτή προσπάθεια έχει πρωταρχικό στόχο την ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών και την σύνδεση του εθελοντισμού με τις ανάγκες της κοινωνίας, την προσφορά και την αλληλεγγύη. 

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αχελώος η Ασπροποταμος

Αχελώος: Ο ποτάμιος θεός, η πάλη με τον Ηρακλή και τα «πλούσια» νερά του!

Ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας σχίζει στα δυο την Αιτωλοακαρνανία και διατηρεί διαχρονικά μια πολυτάραχη αλλά και ευδόκιμη συμβίωση με τον άνθρωπο…

Πηγη aitoloakarnania.gr
Ο Αχελώος, γνωστός κι ως Ασπροπόταμος, είναι ο πλουσιότερος σε νερά γηγενής ποταμός και δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας. Πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου και συγκεκριμένα από το όρος Λάκμος (Περιστέρι), νότια νοτιοδυτικά του Μετσόβου και μετά από μια διαδρομή 220 χιλιομέτρων εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, έχοντας σχηματίσει με τις προσχώσεις του τα νησιά Εχινάδες. 
Κατά τη διαδρομή του διέρχεται από τους νομούς Τρικάλων, από τα όρια των νομών Καρδίτσας και Άρτας και στη συνέχεια από τα όρια των νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Διαχωρίζει με την πορεία του την Ακαρνανία από την Αιτωλία, διασχίζοντας διαδοχικά τις τεχνητές λίμνες των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου και αρδεύει την πεδιάδα του Αγρινίου. 
Στη ροή του προς το Ιόνιο δέχεται τα νερά των παραποτάμων του Αγραφιώτη, Ταυρωπού, Τρικεριώτη και Ινάχου. Σήμερα, οι τρεις πρώτοι χύνονται στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών και ο τέταρτος στην τεχνητή λίμνη του Καστρακίου.
Ο Αχελώος, με γεωγραφικά στοιχεία Ε 21 17 και Ν 37 38, εμπίπτει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής 2006/613/ΕΚ και αποτελεί έναν από τους τόπους κοινοτικής σημασίας στη μεσογειακή γεωγραφική περιοχή.
Ονομασία
Η αρχαία ονομασία του ποταμού είναι Αχελώος και πιθανότατα να προέρχεται από την ρίζα «αχ» που δηλώνει το νερό. Μάλιστα, εμφανίζεται στις ονομασίες και άλλων ποταμών και υδάτινων στοιχείων (Άραχθος, Αχάμας, Αχάτης, Αχαϊα πηγή στη Μεσσηνία, Αχέρων, Ίναχος παραπόταμος του Αχελώου), ενώ το δεύτερο συνθετικό λώιος, λώων σημαίνει καλύτερος.
Η λαϊκότερη ονομασία του ποταμού είναι Ασπροπόταμος ή Άσπρος. Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για την προέλευση αυτής της ονομασίας. Μία εκδοχή την συνδέει με την αφρισμένη εικόνα του ποταμού κατά τους ανοιξιάτικους μήνες όταν λιώνουν τα χιόνια, ενώ άλλες με το λευκό χρώμα των χαλικιών στις όχθες του και την άσπρη λάσπη που κατεβάζει το ρεύμα του.
Ο μύθος του Αχελώου
Ο Αχελώος ήταν γιος του Ωκεανού και της Τηθύος, πατέρας των Νυμφών και των Σειρήνων, αλλά και προπάτορας όλων των ποταμών. Άλλωστε το ίδιο το όνομά του εκφράζει γενικότερα την έννοια των ποταμών και των χειμάρρων.
Ο Σοφοκλής στις Τραχίνιες παρουσιάζει τη σύζυγο του Ηρακλή, Δηιάνειρα, να αναφέρει, προλογίζοντας το δράμα, ότι έχει μνηστήρα της τον ποταμό Αχελώο που εμφανιζόταν με τρεις μορφές: σαν ταύρος, σαν αστραποβόλος σκολιός, δράκοντας και άλλοτε πάλι σαν άντρας ταυροπρόσωπος. 
Και στην αρχαία εικονογραφία παριστάνεται ζωομορφικά, άλλοτε σαν ανθρωπόμορφος ταύρος και άλλοτε σαν ανθρωπόμορφος δράκοντας. Οι συχνές πλημμύρες του ποταμού που κάλυπταν την περιοχή προκαλώντας σύγχυση των συνόρων ανάμεσα στους Ακαρνάνες και τους Αιτωλούς, αποτελούσαν συνεχεία ένοπλων συγκρούσεων των δυο γειτονικών λαών. Το πρόβλημα της αστάθειας της κοίτης του Αχελώου, εξαιτίας των πλημμυρών αντιμετωπίστηκε στην αρχαιότητα με έργα που έφεραν την τιθάσευση του ορμητικού ποταμού και την οριστική ρύθμιση της κοίτης του.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ηρακλής αναμετρήθηκε με τον Αχελώο, διεκδικώντας και οι δύο την Δηιάνειρα, κόρη του Οινέα, βασιλιά της Αιτωλικής Καληδώνας. Ο Ηρακλής έσπασε το ένα κέρατο του Αχελώου που τον παρακάλεσε να του το επιστρέψει, όπως και έκανε ο Ηρακλής. 
Ο Αχελώος, τότε, πρόσφερε στον νικητή αντίπαλό του το κέρας της Αμαλθείας. Σε αυτό το μύθο διαφαίνεται η πάλη των ανθρώπων να δαμάσουν το ποτάμι μετατρέποντας την καταστροφική του δύναμη σε δημιουργική. Ο υποταγμένος ποταμός έγινε συνεργάτης των ανθρώπων, καθιστώντας γόνιμη και εύφορη την περιοχή. 
Ο Στράβων σημειώνει ότι ο Ηρακλής τιθάσευσε με αναχώματα και διώρυγες τον ποταμό που έρεε άτακτα, με αποτέλεσμα την αποξήρανση μεγάλου μέρους της εύφορης πλέον Παραχελωίτιδας, προσφέροντας αυτή την υπηρεσία στον Οινέα κι αυτό ήταν κατά τη γνώμη του το κέρας της Αλμάθειας, η καρποφορία της πλούσιας γης.
Υδροηλεκτρικά φράγματα
Στα μέσα του 20ού αιώνα, αποφασίστηκε η αξιοποίηση των υδάτων του Αχελώου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιλέχθηκε να κατασκευαστεί ένα φράγμα πολύ μεγάλων διαστάσεων, από χώμα και χαλίκι, το οποίο παραμένει ως σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης: το Φράγμα των Κρεμαστών. 
Η κατασκευή του, μεταξύ των ετών 1962 και 1966, οδήγησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης τεχνητής λίμνης της Ελλάδας, της Λίμνης των Κρεμαστών. 
Ταυτόχρονα, όμως, απαίτησε και την εκκένωση 15 χωριών και οικισμών, όπως ο Άγιος Βασίλειος, τα Σίδερα κι ο Μαυριάς, χωριά τα οποία βυθίστηκαν στα νερά της λίμνης που δημιουργήθηκε.
Το 1968, ολοκληρώθηκε και δεύτερο, μικρότερο φράγμα στον Αχελώο, το φράγμα Καστρακίου, το οποίο, με τη λειτουργία του, δημιούργησε τη Λίμνη Καστρακίου. 
Ένα τρίτο φράγμα, το υδροηλεκτρικό φράγμα Στράτου, κατασκευάστηκε δύο δεκατίες αργότερα, το 1989, το οποίο δημιούργησε με τη σειρά του την τεχνητή Λίμνη Στράτου.
Αχελώος και άνθρωποι
Πρόκειται για μια σχέση που έχει περάσει χίλια δεινά, αλλά και που έχει χαρακτηριστεί από ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς. 
Από την μια, τα παλιότερα χρόνια, ο Αχελώος αποτελούσε έναν ανίκητο «δαίμονα» των περιοίκων που έβλεπαν τους κάμπους να πνίγονται από την ορμή του, αλλά και αρκετούς ανθρώπους να «φεύγουν» στην προσπάθεια να τον προσεγγίσουν…
Από την άλλη, ο Αχελώος βοήθησε τους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη εξέλιξη στα βάθη των χρόνων οι οποίοι τον εκμεταλλεύτηκαν για το πότισμα της γης, την κτηνοτροφία, την αλιεία, το κυνήγι και την καθαριότητα του νοικοκυριού (μπουγάδες, πλύσιμο σκευών, μπάνιο).
Τέλος, με τα χρόνια, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να δαμάσουν τον ποτάμιο θεό με την βοήθεια της τεχνολογίας, όπως προαναφέραμε, και να τον αξιοποιήσουν ενεργειακά. Πλέον, ο Αχελώος παράγει ηλεκτρική ενέργεια, και ποτίζει τις καλλιέργειες των ανθρώπων, οι οποίοι λατρεύουν τον ποταμό (εκτός από περιπτώσεις ανεγκέφαλων που τον ρυπαίνουν) και ζουν αρμονικά σε αυτή τη μακροχρόνια περιπετειώδη συμβίωση.

1967,1968..Αποκριες στον Προυσο(φωτο)

Απόκριες 1967, 1968 στον Προυσό και γλέντι στην Αγία Παρασκευή με νηστίσιμα...
Πηγή και σχόλιο σύλλογος απανταχου Προυσιωτων
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ταξίδι στην κορυφή του Έβερεστ (Βιντεο)

Δειτε ενα ωραίο βιντεο ορειβατών που με την βοήθεια των Σερπας ανέβηκαν στην ψηλότερη κορυφή του κοσμου.

Διαγραφεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσους νεοδημοκράτες καταψήφισαν για άδεια των H&M στο Αγρίνιο

εραυνός εν αιθρία έρχεται να πέσει στο πολιτικό σκηνικό της πόλης αλλά και τη χώρας, λόγω της τεράστιας έκτασης που πήρε το θέμα στα social media, η είδηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έξαλλος με τα κεντροδεξιά στελέχη στο Αγρίνιο και με το μήνυμα που εξέπεμψαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο.
Το φυσάει και δεν κρυώνει ο μεταρρυθμιστής πολιτικός το γεγονός πως βρέθηκαν στελέχη της πλειοψηφικής παράταξης στον δήμο Αγρινίου που πήγαν κόντρα σε μια μεγάλη επένδυση του ιδιωτικού τομέα(και μάλιστα του πολυεθνικού!) στην μαρτυρική πόλη του Αγρινίου.
«Κάναμε αμάν να πάρουμε, ως παράταξη, την πόλη που παλιά έλεγαν μικρή Μόσχα, το παλέψαμε για καμιά 40ριά χρόνια, και να μου έρχονται τώρα οι δικοί μας και να ψηφίζουν τα ίδια με τους πρώην ΠΑΣΟΚους και το ΚΚΕ; Που βαδίζει αυτή η παράταξη; Τρομάξαμε να φτιάξουμε φιλελέ προφίλ, να κάνουμε τον Άδωνι κεντρώο πιο πολύ κι από τον Πάνο Καμμένο, για να μου το παίζουν τώρα μπολσεβίκοι κατά των πολυεθνικών;Και μάλιστα ανέξοδα, ξέροντας ότι η επιχείρηση στο τέλος θα πάρει άδεια;».
Αυτά τα οργισμένα φέρεται να είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε στενούς του φίλους, οι κακές γλώσσες λένε αποφεύγοντας να πιάσει το θέμα ποιοι είναι φουλ καραμανλικοί από όσους είπαν το μεγάλο «όχι», μην θέλοντας να ξύσει πληγές για κολλητιλίκια στυλ Παυλόπουλου και Αντώναρου με την Αριστερά και τις ιδέες της.
Αλλά ήταν ξεκάθαρος: «θα τους διαγράψω όλους», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση, ώστε να καταλάβουν όλοι ότι σε θέματα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του.
Πάντως μια ιδιαίτερη και ανθρώπινη στιγμή του προέδρου της ΝΔ, εκεί που φέρεται να «έσπασε», ήταν όταν-όπως λένε αυτήκοοι μάρτυρες-μονολόγησε: «Από τον Χρήστο τον Γκούντα δεν το περίμενα αυτό. Με πλήγωσε τα μάλα»…
Πηγη agrinionews.gr

Το οδοιπορικό μας στο κάστρο της Τσουκας

Το οδοιπορικό μας σημερα περιλαμβάνει το κάστρο της Τσουκας.Λιγο έξω απο το χωριο υπάρχει ενα μονοπάτι που σας οδηγεί προς το κάστρο.Υπαρχουν και πινακίδες που σας οδηγούν.Μολις φθάσετε η θέα ειναι ανυπέρβλητη..."πιάτο"όλη η Ευρυτανια..δεν ειναι τυχαίο που εκτισαν εκεί το κάστρο.
Φωτο Γρηγορης Φερρας

Πληροφοριες ιστορικές.(Απο Ευρυτανα Ιχνηλάτη)

Οι Αγραίοι, οι Απεραντοί, οι Δόλοπες και οι Ευρυτάνες. Γραπτές ιστορικές αναφορές για την εξέλιξή τους υπάρχουν μόνο μετά τον 5ο αιώνα π.Χ., με εξαίρεση την  Ιλιάδα (Β στ. 682-685) όπου ο Όμηρος αναφέρει τη συμμετοχή στον Δολόπων στην Τρωική Εκστρατεία.  Οι τέσσερεις αυτές φυλές συγκρότησαν ισάριθμα ανεξάρτητα κρατίδια, τα οποία αποκόπηκαν μεταξύ τους λόγω του δύσβατου των εδαφών, αλλά και της γενικότερης αντίληψης των Ελλήνων για αυτεξουσιότητα, όπως παρατηρήθηκε στις αυτόνομες πόλεις-κράτη. Είχαν όμως την ίδια θρησκεία, την ίδια δυσκολοκατανόητη γλώσσα και ομοιογενή ήθη-έθιμα. Οι περιοχές που κατοικούσαν ονομάζονταν αντίστοιχα Αγραία, Απεραντία, Δολοπία, Ευρυτανία. Η ονομασία «Ευρυτανία» θεσπίστηκε για όλη την περιοχή μετά την ελληνική επανάσταση και την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Επίκτητος Αιτωλία.

Η θεολογική πίστη τους αναφέρεται στο Δωδεκάθεο του Ολύμπου και τιμούν ιδιαίτερα το Δία, την Αθηνά, τον Υπαταίο Απόλλωνα, τον Ασκληπιό, τη θεά του κυνηγιού Άρτεμη την Αγροτέρα και τον Διόνυσο ως σύμβολο της γονιμότητας και της βλάστησης. Επίσης αξιοσήμαντη ήταν και η λατρεία μυθικών ηρώων όπως ο Ηρακλής (απόγονοί του θεωρούνταν συγγενείς με Αιτωλούς βασιλείς), ο Αχελώος (προσωποποιημένος πάλεψε με τον Ηρακλή και τη Διηάνειρα), ο Σπερχειός και ο Οδυσσέας (προς τιμήν του δημιούργησαν Μαντείο στην Αποκλείστρα). Άλλωστε σε τέτοιες βαθιές χαράδρες πίστευαν οι αρχαίοι ότι υπήρχαν ιερές δίοδοι προς τη Μάνα Γη και από εκεί εξέρχονταν οι ιεροί ατμοί που διευκόλυναν τους μάντεις να προβλέπουν τα γεγονότα.

Αγραίοι: Σε κάποια περίοδο έφτασαν μέχρι τον κάμπο της Αιτωλοακαρνανίας, όπου έχτισαν το Αγρίνιο, αλλά η βασική κοιτίδα τους ήταν τα κορφοβούνια της Δυτικής Ευρυτανίας μεταξύ των ποταμών Αχελώου και Αγραφιώτη. Πιθανολογείται ότι πρωτεύουσά τους ήταν η Έφυρα.