Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Η φωτογραφια της ημερας.Αρισταρχος Οικονομου,ο κατασκευαστής της γεφυρας Ταταρνας

Μνημες απο το παρελθόν,ο μηχανικός Αρισταρχος Οικονομου που κατασκεύασε γεφυρα Ταταρνας στα εγκαίνια του Αρείου Παγου.Πηγη Μαριαννα Οικονόμου.

2 σχόλια:

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 11
  ΟΔΑΓΩΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ (1970)
  ΕΚΠΟΝΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΕΙΡΗΤΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ, ΑΣΦΑΛΤΩΣΕΩΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΩΣ.

  Η πρώτη Γέφυρα που κατασκευάσθηκε με τη μέθοδο της εν προβόλω δομήσεως εν Ελλάδι με τις κάτωθι επιτεύξεις:
  α) 1η Παγκόσμιος Επιτεύξις: Η καμυλότης εν κατόψει του 1ου ανοίγματος της Γεφύρας
  β) 1η Παγκόσμιος Επιτεύξις: Ο μονόπλευρος πρόβολός της μήκους 52,50 μ.
  γ) 2α Παγκόσμιος Επιτεύξις: Το Κεντρικόν Άνοιγμα μήκους 196,00 μ.
  δ) 4η Παγκόσμιος Επιτεύξις: Το Ακραίον Άνοιγμα μήκους 150,50 μ.

  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  1. Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  2. Προϊσταμένη Υπηρεσία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ δια του κ. Κωνσταντίνου Καρύδα, Ταξιάρχου και Γενικού Γραμματέως Δημοσίων Έργων
  3. Αναθέτουσα Υπηρεσία: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Γ3)/ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΩΝ
  4. Διοίκησις Έργου: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Γ3)/ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ3γ)/ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
  5. Ανωτέρα Εποπτεία: ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ3γ)/ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  6. Σύνταξις Στατική Μελέτη: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  7. Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Γ3)/ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ3γ)/ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ δια του κ. Ελευθερίου Σκουρτσή, Πολιτικού Μηχανικού
  8. Κατασκευή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
  9. Παροχή Συστημάτων Προεντάσεως της Γεφύρας και των φορείων δια την Εκτέλεσιν της προβολοδομήσεως: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DYWIDAG
  10. Παροχή και τοποθέτησις Εφεδράνων της Γεφύρας: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GHH
  11. Περίοδος Κατασκευής: Σεπτέμβριος 1970
  12. Χρηματοδότησις: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  1. Συνολικόν Μήκος Γεφυρώσεως: 443,50 μ. (1 άνοιγμα × 97,00 μ. + 1 άνοιγμα × 196,00 μ. + 1 άνοιγμα × 150,50 μ.)
  2. Σύστημα Κατασκευής: Δόμησις εν προβόλω με φορείον σκυροδετήσεως. Εσωτερικώς φέρει τοίχους ακαμψίας με ανθρωποθυρίδα διελεύσεως για τη διευκόλυνση της Επιθεωρήσεως της Γεφύρας.
  3. Συστήματα Αναχαιτήσεως της Γεφύρας: Στηθαία με σιδηρούς ορθοστάτας εκ σιδήρου και σωλήνες επίσης εκ σιδήρου όπως όριζαν οι Προδιαγραφές Στηθαίων Γεφυρών του 1970. Στα στηθαία είναι ενσωματωμένα και τα φωτιστικά σώματα της Γεφύρας.
  _________________________________________
  Βιβλιογραφικαί Αναφοραί:
  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Στήλη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Πέμπτη 25 Ιουλίου 1968, σελ. 27
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Στήλη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Πέμπτη 19 Ιουνίου 1969, σελ. 13
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Στήλη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Πέμπτη 19 Ιουνίου 1969, σελ. 13
  4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (Τεύχος 537, Μάρτιος 1971), Αρίσταρχος Οικονόμου, Η Γέφυρα της Τατάρνας
  5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Περιοδικόν Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (1971), Σοβαρά Ελληνικά Τεχνικά Έργα
  6. ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, Τεκμήριον D2324, Κωδικός Θέματος: Τ7137.

  ΑπάντησηΔιαγραφή