Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

                                                                 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο δρόμο Αγρινίου – Καρπενησίου

Ανακοίνωση που αφορά  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, για την υλοποίηση του έργου ‘’Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές ΄΄Λευκές΄΄ Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 2΄, εξέδωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
Tην επιβολή περιορισμών ως προς την στάση, στάθμευση και όρια ταχύτητας των οχημάτων,  σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 24/09/2016 έως και την 30/10/2016, καθημερινά κατά τις ώρες από 07.00΄ έως τη δύση του ηλίου, στα κάτωθι τμήματα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου:
  (α) από έξοδο της πόλης του Αγρινίου  έως είσοδο οικισμού Καμαρούλας, σε μήκος 1.040μ.
(β) από έξοδο οικισμού Καμαρούλας έως είσοδο οικισμού Λιαγκαίϊκα, σε μήκος 4.935μ.
(γ) από έξοδο οικισμού Λιαγκαίϊκα έως είσοδο οικισμού Φραγκόσκαλας, σε μήκος 9.795μ.
(δ) από έξοδο οικισμού Φραγκόσκαλας έως είσοδο οικισμού Ποταμούλας, σε μήκος 1.370μ.
(ε) από έξοδο οικισμού Ποταμούλας έως είσοδο οικισμού Κελανίτη, σε μήκος 975μ.
(στ) από έξοδο οικισμού Κελανίτη έως είσοδο οικισμού Σταυρού, σε μήκος 4.525μ.
(ζ) από έξοδο οικισμού Σταυρού έως είσοδο οικισμού Αγίου Βλασίου, σε μήκος 6.535μ.
(η) από έξοδο οικισμού Αγίου Βλασίου έως είσοδο οικισμού Καραμαναίϊκα, σε μήκος 2.120μ.
(θ) από έξοδο οικισμού Καραμαναίϊκα έως την Γέφυρα Επισκοπής, σε μήκος 15.300μ.
Οι εργασίες του υπόγειου δικτύου οπτικών ινών στα ανωτέρω σημεία του οδικού δικτύου και με την ως άνω κατεύθυνση των οδών, θα πραγματοποιηθούν κυρίως στην δεξιά πλευρά της λωρίδας κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά σε δύο λωρίδες στο εναπομείναν πλάτος των οδών.
Οι εκσκαφές στους παρόδιους δημοτικούς δρόμους θα γίνουν τμηματικά, σε δύο φάσεις καταλαμβάνοντας κάθε φορά το μισό πλάτος του δρόμου, ώστε να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ (2)
Η κυκλοφορία  των οχημάτων στα ανωτέρω σημεία θα διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τη χρήση σήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 από 9/7/2003 Απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Πρότυπης Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών» και θα εφαρμοσθεί σήμανση σύμφωνα με το Σχέδιο 2.2.2. (Στένωση λωρίδας σε οδό με μικρή κυκλοφορία), με κατάλληλες πινακίδες – εμπόδια και με σημαιοφόρο προειδοποίησης εκτέλεσης έργου για την ημέρα, καθώς και με φωτεινά σήματα για την νύχτα, με μέριμνα της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.
Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 4
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου